Eldfast tegel

Eldfast tegel

Eldfast tegel

Eldfast tegel används till murning av eldfasta konstruktioner där temperaturen når upp till max 1450 grader. Muras bland annat in i eldstäder i öppna spisar och brännkammare.

Dimensioner :
250 x 123 x 25 / 40 / 50 / 65 mm
230 x 114 x 25 / 32 / 38 / 50 64 / 76 mm
300 x 148 x 50 / 76 mm
Valvtegel 230 x 114 mm x 61/67 mm

 

Information om Eldfasta produkter

ELDFAST CEMENT H16 ( Calde Trowel R40C )
Används när det krävs tunna fogar och god bindning redan vid rumstemperatur samt för skyddande bestrykning av eldfasta murverk.
Endast vatten tillsättes.
Rekommenderad mängd: 5 liter vatten till 25 kilo massa
Lagringstid: 12 månader
Max användningstemp.: 1 400 graderC
Förpackning: 20 kg´s säck eller 5 kg´s plasthink

ELDFAST MURBRUK HM EXTRA
Används endast i de fall murverket med säkerhet kommer upp i en temperatur av 900 graderC.
Först då erhålles full bindning. Endast vatten tillsättes.
Rekommenderad mängd: 10 liter vatten till 25 kilo massa
Lagringstid: 24 månader
Max användningstemp.: 1 600 graderC
Densitet: 1 460 kg/m3
Förpackning: 20 kg´s säck eller 5kg´s plasthink.

ELDFAST GJUTMASSA RODAROX (Calde Cast F53)
Används vid gjutning av eldfasta detaljer. Endast vatten tillsättes.
Rekommenderad mängd: 3 – 3,5 liter vatten till 25 kilo massa
Lagringstid: 12 månader
Max användningstemp.: 1 550 graderC
Densitet: 2 150 kg/m3
Förpackning: 25 kg´s säck eller 5 kg´s plasthink.

MALD LERA
Användning vid murning av kakelugnar. Leran blandas då med sand för att erhålla lämplig plasticitet.
Lagringstid: obegränsad
Förpackning: 25 kg/säck
Förpackning: 20 kg´s säck eller 5 kg´s plasthink.

Samtliga produkter skall lagras torrt.

 

Grön nr 1267 glaserat
Eldfast tegel

Gråsvart metallic nr 1351
Eldfast tegel

Antrasitgrå nr 1221E engoberat
Eldfast tegel