Murtegel

Murtegel

Murtegel

Murtegel är benämningen på massivt tegel som används för både bärande och avskiljande funktion, till murverk som inte utsätts för klimatpåfrestningar och där inga särskilda utseendekrav ställs. Stenen är massiv och är lämpad till murning av bärande väggar och skorstenar under kallutrymmet.

Murtegel klassas inte som frostbeständigt.

Måtten på stenen
25 x 12 x 2,5 cm
25 x 12 x 5 cm
25 x 12 x 6,2 cm
25x 12 x 7,5 cm

Stenen finns även i stortegel med måtten
30 x 15 x 7,5 cm
30 x 15 x 5 cm

Murtegel