Interiörtegel

Interiörtegel

Dekortegel
Rött schatterat 7,5 x 3 x 25cm

Interiörtegel även kallat tunntegel, används för att skapa en rustik yta inomhus och för att erhålla ett flamsäkert skydd bakom exempelvis kaminer.

Dekortegel
Rött slätt 6,2 x 3 x 25cm